In het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken uit 1980 (Weens Koopverdrag), staan regels omtrent de koop van roerende zaken tussen professionele partijen. Veel partijen die zich bezig houden met internationale koop, hebben niet in de gaten dat het Weens Koopverdrag van toepassing is, ook als zij niets hierover hebben afgesproken.

Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?

Om een beroep te kunnen doen op het Weens Koopverdrag dienen beide professionele partijen in verschillende staten te zijn gevestigd die zijn aangesloten bij het verdrag. Daarnaast moet er sprake zijn van een koopovereenkomst betreffende de koop van een roerende zaak. Roerende zaken zijn zaken die verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld een laptop. Het kan voorkomen dat er in de koopovereenkomst een bepaling is opgenomen die het eigen recht van een staat van toepassing verklaart. Voor Nederland zou dit het Nederlandse recht zijn. Ook in dat geval gaat het Weens Koopverdrag voor op het recht van die staat, mits de staat dus is aangesloten bij het Weens Koopverdrag.

Wanneer is het Weens Koopverdrag niet van toepassing?

Voorop kan worden gesteld dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is op koopovereenkomsten die door professionele partijen zijn aangegaan waarvan de partijen zijn gevestigd in dezelfde lidstaat of in een staat die niet is aangesloten bij het verdrag. Daarnaast is het Weens Koopverdrag ook niet van toepassing op de koop door consumenten, het verlenen van diensten en de koop van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld een gebouw.

Uitsluiten

De professionele partijen die samen een overeenkomst aangaan, kunnen ervoor kiezen om het Weens Koopverdrag uit te sluiten. Deze uitsluiting dient nadrukkelijk te geschieden. Een voorbeeld van een nadrukkelijke uitsluiting kan zijn: “de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten”. Bij een dergelijke uitsluiting is het Weens Koopverdrag dan niet van toepassing.

In de praktijk wordt ook vaak geprobeerd om het Weens Koopverdrag uit te sluiten in de algemene voorwaarden. Het is echter niet voldoende om het Weens Koopverdrag alleen in de algemene voorwaarden uit te sluiten. De uitsluiting dient nadrukkelijk in de koopovereenkomst te worden opgenomen, wil deze werking hebben.

Twijfelt u of het Weens Koopverdrag op uw internationale koopovereenkomst van toepassing is? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, onze juristen helpen u graag.