Haacker & Van Gastel Advocaten is een samenwerking tussen Advocatenkantoor Van Gastel B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34342297) en Advocatenpraktijk mr. B.N. Haacker (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32155731). Opdrachten komen uitsluitend tot stand met hetzij Advocatenkantoor Van Gastel B.V., hetzij Advocatenpraktijk mr. B.N. Haacker. Op alle opdrachten en diensten zijn de algemene voorwaarden van Haacker & Van Gastel Advocaten, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.haackervangastel.nl en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Haacker & Van Gastel Advocaten beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.