CONTRACTENRECHT

Home / Contractenrecht

ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Contractenrecht vormt de basis van de samenwerking met partners, klanten en leveranciers. Dit kunnen zowel mondelinge als schriftelijke afspraken zijn. Om eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen is het van belang uw afspraken schriftelijk vast te leggen en uw contracten door een specialist te laten beoordelen. Wij adviseren en staan cliënten regelmatig bij met betrekking tot verschillende soorten contracten en juridische vraagstukken. Lees verder hoe wij dit doen.

Contractenrecht specialist

Of het nu gaat om een samenwerkingsovereenkomst, een aandeelhoudersovereenkomst, een overeenkomst opdracht of het opstellen van algemene voorwaarden, onze advocaten staan voor u als ondernemer klaar. Wij zijn een kantoor met een no-nonsense mentaliteit. Bij ons geen onnodig wollig juridisch geneuzel, maar wel heldere en bruikbare adviezen waar u als ondernemer wat aan heeft. In een gratis intakegesprek kunnen wij veelal de juridische haalbaarheid van uw zaak direct uiteenzetten.

Bedrijfs
overname

Lees meer

Samenwerkings
overeenkomst

Lees meer

Beëindigings
overeenkomst

Lees meer

Koop
overeenkomst

Lees meer

Bedrijfsovername

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst

Lees meer

Beëindigingsovereenkomst

Lees meer

Koopovereenkomst

Lees meer

UITERAARD KUNT OOK TERECHT VOOR:

 • Distributieovereenkomst;

 • Agentuurovereenkomst en goodwill kwesties;

 • Koopovereenkomst aandelen;

 • Joint venture overeenkomst;

 • Activa / passiva overeenkomst; huurovereenkomst;

 • Opstellen algemene voorwaarden; licentieovereenkomst; franchiseovereenkomst;

 • Participatie en MBO’s;

 • Ontbinding, opzegging en beëindiging van een overeenkomst; wanprestatie;

 • Onrechtmatige daad;

 • Aansprakelijkheidskwesties;

 • Schadevergoeding;

 • Advies en procedures bij geschillen over een overeenkomst;

 • Internationaal contractenrecht.

CONTRACTENRECHT IS MAATWERK

Wij geven in contractenrecht situaties een begrijpelijk en helder advies en zijn niet tevreden voordat uw zaak tot een goed eind is gebracht.

ZIJ GINGEN U VOOR

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd kosteloos.