Indien zich binnen een besloten vennootschap waarbij twee aandeelhouders allebei 50% van de aandelen bezitten een impasse of deadlock voordoet, kan een zogenaamde shoot-out clausule een oplossing bieden. Bij het gebruik hiervan wordt een van de twee aandeelhouders gedwongen de aandelen van de ander over te nemen, waarbij vooraf niet vaststaat wie de aandelen koopt en verkoopt en tegen welke prijs. Hieronder worden kort verschillende varianten van shoot-out constructies genoemd en toegelicht.

Verschillende varianten shoot-out constructies

Veelvoorkomende typen van de shoot-out constructie zijn de Texas shoot-out, de Mexican shoot-out, de Russian roulette en de Fairest bid.

Bij toepassing van de Texas shoot-out bieden aandeelhouders als het ware tegen elkaar op totdat het bod van een van de partijen door de ander wordt geaccepteerd. Een aandeelhouder kan telkens kiezen het bod van de andere aandeelhouder te accepteren of te weigeren en een tegenbod te doen. Hierna kan de andere aandeelhouder dit bod weer accepteren of een hoger tegenbod doen. Dit proces herhaalt zich net zo lang tot een aandeelhouder het laatste bod van de ander accepteert.

De Mexican shoot-out verloopt anders. Hierbij zijn beide aandeelhouders verplicht een bod te doen op de aandelen van de ander in de vorm van een gesloten bieding. Dit bod wordt neergelegd bij een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een accountant, advocaat of notaris). De aandelen worden verkocht aan de aandeelhouder die het hoogste bod heeft gedaan tegen het bedrag dat hij heeft geboden. Het is in deze clausule ook mogelijk dat de aandelen worden verkocht aan de hoogste bieder tegen de prijs die de andere partij geboden heeft (ook wel de Dutch auction genoemd).

Bij de Russian roulette doet een van de aandeelhouders een bod. De andere aandeelhouder kan kiezen om de aandelen voor deze prijs te kopen of juist te verkopen. Hierbij wordt gewaarborgd dat een prijs wordt betaald die beide partijen redelijk achten. Tevens kan deze clausule voor een snelle doorbraak of oplossing zorgen, simpelweg doordat het proces snel verloopt.

Bij de Fairest bid wordt door een onafhankelijke deskundige een prijs vastgesteld voor 50% van de aandelen, zonder dat de aandeelhouders hiervan op de hoogte worden gesteld. Vervolgens wordt door beide aandeelhouders gelijktijdig een bod gedaan. De aandeelhouder met het bod dat het meest in de buurt komt van de vastgestelde prijs door de deskundige, wordt dan de eigenaar van de aandelen tegen betaling van de door hem genoemde prijs.

Een groot voordeel van de toepassing van een shoot-out constructie is dat het partijen kan bewegen om te onderhandelen en overeenstemming te krijgen over wie zal uittreden en tegen welke prijs. Wanneer zij niet tot overeenstemming komen zal de shoot-out immers in werking treden en zijn partijen de controle over wat er gebeurt met de aandelen grotendeels kwijt. Daarnaast kan de toepassing van een shoot-out constructie ervoor zorgen dat een redelijke prijs wordt betaald voor de aandelen, nu beide partijen vaak het risico niet willen lopen zelf een te lage prijs te ontvangen of een te hoge prijs te moeten betalen. Wel verdient het aanbeveling om (voordat een geschil eenmaal is ontstaan) goed vast te leggen wanneer de shoot-out in werking treedt en onder welke voorwaarden.

Bent u 50%-aandeelhouder van een B.V., heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder en zorgt een impasse binnen de vennootschap ervoor dat niet tot een oplossing kan worden gekomen? Of lijkt het u verstandig om een en ander vooraf vast te leggen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder.