Vanochtend is bekend geworden dat verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) met minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen in een gezamenlijk statement hebben afgesproken om nu geen huisuitzettingen te doen. Niemand zou door de coronacrisis op straat moeten belanden, vinden zij.

Het kabinet heeft al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen op korte termijn in de financiële problemen komen. Voor huurders die ondanks die maatregelen niet de maandelijkse huur kunnen betalen, spannen verhuurders zich in om maatwerk te leveren. Afgesproken is dat gedurende de coronacrisis geen huisuitzettingen worden gedaan, tenzij er daarvoor evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Ook worden geen incassokosten doorberekend als huurders door de crisis huurachterstand oplopen.

Daarnaast komt de minister met spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Nu kan een tijdelijk huurcontract alleen worden aangezegd of worden omgezet in een vast contract. Een verhuurder zal, om te voorkomen dat een huurder een vast contract en dus huurbescherming krijgt, niet snel geneigd zijn tot verlenging. De spoedwet kan een oplossing bieden voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door de coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Het streven is dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt.

Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang, die ca. 80% van de huurhuizen in Nederland vertegenwoordigen, en de Minister zijn bij het uitwerken van het statement ook in overleg getreden met de Woonbond en de LSVb. De Woonbond, belangenvereniging van de Nederlandse huurders, en de LSVb, vertegenwoordiging van studenten, zijn blij met het statement, omdat het onzekerheid bij huurders vermindert. Indien blijkt dat afspraken niet nageleefd worden of verhuurders die niet aangesloten zijn bij een verhuurderorganisatie toch overgaan tot huisuitzettingen, is een wettelijke maatregel niet uitgesloten.