Om als crediteur een openstaande geldvordering snel te incasseren biedt een incasso in kort geding uitkomst omdat hiervoor veelal geen lange en kostbare procedure nodig is. Het is een vorm van rechtspraak op korte termijn, zo kan een incasso kort geding, inclusief vonnis, al binnen enkele weken afgewikkeld zijn. Dit is vanzelfsprekend in het voordeel van de crediteur, omdat hiermee op korte termijn een executoriale titel verkregen wordt.

Een incasso kort geding is in Nederland onder andere mogelijk bij de rechtbank Amsterdam en de rechtbank Noord-Holland, vestigingsplaats Haarlem. De voorzieningenrechter in Amsterdam behandelt elke maandag om 15:00 uur incassozaken in kort geding, in Haarlem is dit op woensdag om 09:30 uur. Tijdens de zitting wordt de zaak kort inhoudelijk besproken. In het geval dat de debiteur ter terechtzitting verschijnt en inhoudelijk verweer wenst te voeren dan kan de zaak verwezen worden naar een zitting op een andere datum, in dat geval wordt het vonnis binnen vier weken gewezen.

In de meeste gevallen verschijnt de debiteur niet of wenst hij geen inhoudelijk verweer te voeren. In dit geval wordt de debiteur veelal bij verstek veroordeeld mits er aan alle formele eisen, het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding, is voldaan en de vordering de voorzieningenrechter gegrond voorkomt. Het verstekvonnis kan binnen een week beschikbaar en direct uitvoerbaar zijn.

De voorzieningenrechter stelt bepaalde eisen aan het incasso kort geding. Zoals bij ieder kort geding moet er sprake zijn van een voorlopige voorziening, spoedeisend belang en duidelijke taal. Het moet voor de voorzieningenrechter voldoende duidelijk zijn waar de zaak over gaat. Dit bereik je door middel van een duidelijke opbouw van de zaak en de vordering in de incasso dagvaarding.

Een verzoek tot een versnelde incasso zaak (incasso in kort geding) kan ingediend worden wanneer er sprake is van:

  • een geldvordering, onder meer voortvloeiende uit overeenkomst wegens geleverde goederen, kredieten en/of diensten, dan wel uit huurovereenkomst; en
  • een geldvordering die niet wordt betwist, of niet in redelijkheid kan worden betwist, of niet valt te verwachten dat de debiteur ter zitting zal verschijnen; en
  • de crediteur dient voordat de debiteur kan worden gedagvaard eerst te sommeren tot betaling van de geldvordering door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Bij deze sommatiebrief dient een conceptdagvaarding voor het kort geding gehecht te worden met de datum en tijd van de zitting; en
  • indien de dagvaarding voor het incasso kort geding wordt betekend, dient de wettelijke dagvaardingstermijn van tenminste acht dagen in acht te worden genomen.
  • Het incasso kort geding biedt uitkomst bij incasso’s waarbij geen verweer wordt gevoerd door de debiteur, maar er slechts sprake is van betalingsonmacht of betalingsonwil. Het gaat dan veelal om erkende vorderingen. Advocatenkantoor Van Gastel staat u graag bij met het incasseren van uw geldvorderingen.

    Meer informatie? Bel 020-6404360 of mail ons (vangastel@haackervangastel.nl)!