Voor een onderneming is het voeren van een handelsnaam de manier om de onderneming aan de samenleving te presenteren. Naamsbekendheid en het werven en behouden van klanten zijn belangrijke factoren. Op het moment dat een soortgelijke onderneming inbreuk maakt op een handelsnaam kan dit verwarring bij het publiek opleveren en mogelijk zelfs schade aanrichten. Om dit te beperken kan een onderneming, mits aan een aantal voorwaarden voldaan, zich beroepen op zijn handelsnaamrecht.

Veel ondernemers vergeten echter vaak de handelsnaam als merk te deponeren. Een merkrecht is vaak een sterker recht dan een handelsnaamrecht en het is veelal eenvoudiger om op te treden tegen inbreukmakende partijen op basis van een merkdepot.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft recent in een kort geding uitspraak gedaan over zowel een inbreuk op het handelsnaam- als merkrecht van een onderneming. Mr. Lucien J. van Gastel heeft Pacific Island Travel vertegenwoordigd in dit kort geding.

De kern van het geschil betrof inbreuk op de handelsnaam en merkrecht van Pacific Island Travel (PIT) op het teken “Impala Tours”. De inbreukmakende partij dreef zijn onderneming onder de naam “Impala Reizen”. De rechter was van oordeel dat er hier zodanig sprake was van een gelijkenis in de handelsnamen “ Impala Tours” en “Impala Reizen” dat het gevaar voor verwarring aannemelijk kan worden geacht. De vorderingen van PIT werden toegewezen.
Bij de toetsing of het gevaar voor verwarring aannemelijk is dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Partijen dienen beiden in dezelfde branche werkzaam te zijn;
  • Partijen hebben een overeenkomstig werkgebied;
  • Partijen hebben een overeenkomstige doelgroep.
  • Om een geldig beroep te kunnen doen op het handelsnaam- en merkrecht zijn er een aantal voorwaarden waar een onderneming aan moet voldoen. Zo is bij een handelsnaam de inschrijving in het Handelsregister niet genoeg om automatisch het recht op de naam te verkrijgen. Ook de feitelijke deelname aan het economisch verkeer is een voorwaarde. Er moet daadwerkelijk met die naam handel gedreven worden.

    Als onderneming is het van belang om niet alleen de handelsnaam te voeren maar daarbij ook een registratie van het merk te doen. Dit kan door inschrijving van het merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Door inschrijving bij het BBIE verkrijgt een onderneming het exclusieve merkrecht op haar merknaam of logo. Een merkdepot in combinatie met de handelsnaam versterkt het recht van de onderneming in geval van inbreuk op haar handelsnaam- of merkrecht en geeft een beroep op inbreuk van dit recht tijdens een gerechtelijke procedure meer kans van slagen.

    Advocatenkantoor Van Gastel adviseert u graag over de mogelijkheden. Meer informatie? Bel 020-6404360 of mail ons (vangastel@haackervangastel.nl)!