Stelt u zich eens voor: u heeft besloten een onderneming te starten en na lang wikken en wegen heeft u uw handelsnaam en logo bedacht. Na een paar jaar blijkt dat iemand anders een soortgelijke naam en / of logo gebruikt. Dit zijn natuurlijk vervelende omstandigheden, maar gelukkig zijn ze makkelijk te voorkomen. U kunt namelijk uw merk laten registeren. Ook uw handelsnaam kunt u registeren, maar hierbij moet wel worden opgemerkt dat registratie niet rechtsverkrijgend werkt. In dit artikel zal uiteen worden gezet wat nu eigenlijk het verschil is tussen een handelsnaam en een merk, hoe u deze kunt laten registreren en wat de voordelen zijn van een registratie.

Verschil

Allereerst is van belang om het verschil tussen een handelsnaam en een merknaam uiteen te zetten. Een handelsnaam en een merknaam zijn namelijk niet hetzelfde. Een handelsnaam heeft betrekking op de naam van de onderneming, dus onder welke naam de onderneming feitelijk wordt gedreven. Een merk is een naam of een teken waaronder een bepaald goed of dienst wordt verkocht. Een merk kan onder andere een benaming, een logo, een vorm van een goed of een specifieke verpakking zijn.

Een handelsnaamrecht ontstaat door het feitelijk gebruik van een naam door een onderneming. Een registratie bij de Kamer van Koophandel is voor het verkrijgen van een handelsnaamrecht niet nodig. Bovendien zorgt een registratie niet voor bescherming. Dit in tegenstelling tot het merkenrecht: een merkenrecht ontstaat pas na registratie in een merkenregister.

Als laatste is van belang dat het handelsnaamrecht alleen een regionale bescherming in Nederland biedt, terwijl het merkenrecht kan werken op Benelux, Europees of internationaal niveau, afhankelijk van het register waar het merk wordt ingeschreven. Wel mogelijk is dat het merk tegelijkertijd een handelsnaam is, of dat de handelsnaam ook een merk is.

Registratie

Registratie van een merk geschiedt zoals gezegd in een merkenregister. Daarvoor is van belang dat een merk een onderscheidend karakter heeft, want men verkrijgt immers een monopolie op een naam. Een alledaags woord inschrijven als merk is niet mogelijk. Bij registratie dient allereerst een onderzoek te worden gedaan naar vergelijkbare merken. Voorts wordt de klasse bepaald aan de hand van het Verdrag van Nice. Hierna kan de inschrijving worden ingediend in de Benelux, in Europa of internationaal. De betreffende instantie zal de gronden en formele vereisten onderzoeken. Tevens gaat een wettelijke bezwaartermijn lopen voor houders van oudere merken. Wanneer alles in orde is, dan wordt het merk ingeschreven in het register voor een periode van tien jaar.

Een handelsnaam kan worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar inschrijving werkt, zoals gezegd, niet rechtsverkrijgend. Het recht wordt alleen verkregen als de handelsnaam ook feitelijk wordt gebruikt. Wel kan men een handelsnaam als merk registreren, waardoor de beoogde bescherming alsnog wordt verkregen.

Rechten handelsnaam en merknaam

Wanneer men een merkregistratie heeft, kan men in beginsel opkomen tegen andere (jongere) inschrijvingen met soortgelijk merk voor eenzelfde soort product. Wel moet voor inbreuk sprake zijn van verwarring: hiervoor dienen beide partijen werkzaam te zijn in dezelfde branche en dienen zij overeenkomstige werkzaamheden en doelgroepen te hebben.

Met betrekking tot de handelsnaam geldt dat de oudere handelsnaam voor de jongere gaat. Het is op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet dan ook verboden om een handelsnaam te voeren die al reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd of slechts in geringe mate afwijkt. Ook hier geldt dat bij het publiek verwarring moet optreden.

Gelet op het bovenstaande verdient het aanbeveling om een merk (dan wel handelsnaam als merk) in te schrijven in het merkenregister. Indien u hieromtrent advies nodig heeft, als u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw merk of handelsnaam of indien u andere vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.