Indien u in een situatie terechtkomt waarbij uw schuldenaar niet aan een geldvordering voldoet, dan is het mogelijk om beslag te laten leggen op het vermogen van de schuldenaar. Hiermee wordt uw vordering veiliggesteld. Dit kan door middel van het leggen van conservatoir beslag of door het leggen van executoriaal beslag. Het enkele verschil tussen deze twee soorten beslag, is dat bij executoriaal beslag reeds een vonnis is verkregen en bij een conservatoir beslag niet.

Pressiemiddel

Een conservatoir (bewarend) beslag wordt veelal voorafgaand aan een gerechtelijke procedure gelegd. De functie van het conservatoir beslag is het voorkomen dat bepaalde vermogensbestanddelen, zoals geld of goederen, tijdens de procedure verkocht, bezwaard, verduisterd of weggesluisd worden. Door het beslag te leggen stelt u in principe de vermogensbestanddelen veilig. Een andere functie van het conservatoir beslag is het uitoefenen van pressie. Door middel van het beslag wordt er druk gelegd op de schuldenaar, zodat hij eerder geneigd is de vordering alsnog te voldoen. Conservatoir beslag leggen mag alleen met verlof van de voorzieningenrechter, welk verlof op verzoek van een advocaat kan worden verkregen.

Indien in het proces de vordering aan de schuldenaar wordt toegewezen en hier een vonnis uit voortvloeit, dan gaat het conservatoir beslag automatisch over in een executoriaal beslag. Er is dan namelijk een executoriale titel verkregen door het vonnis. Dit vonnis dient nog wel door een deurwaarder aan de schuldenaar te worden betekend.

Heeft u een vordering en overweegt u een procedure te starten? Wij helpen u graag bij het vooraf leggen van beslag en het voeren van een procedure. Mocht u nog andere vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan gerust contact met ons op.