Het huurrecht is complex en een goede kennis van het huurrecht is essentieel om problemen tijdig te signaleren, te voorkomen en op te lossen. Op het gebied van het huurrecht staan wij zowel verhuurders als huurders bij met adviezen en het voeren van procedures. Wij adviseren en procederen regelmatig over:

 

  • het incasseren van achterstallige huurtermijnen;
  • het maken en beoordelen van huurcontracten voor bedrijfs- en woonruimte;
  • het voeren van opzeggings-, ontruimings- en ontbindingsprocedures voor verhuurders;
  • het voeren van verweer in deze procedures voor huurders;
  • het adviseren en procederen inzake kwesties terzake huurprijsvaststelling en onderhoudsgebreken;
  • huur van bedrijfsruimte (zgn. middenstandsbedrijfsruimte);
  • overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren, garageboxen);
  • woonruimte;
  • roerende zaken (bijvoorbeeld machines).

Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak: u heeft steeds één vaste advocaat en aanspreekpunt. U hoeft dus niet telkens uw zaak opnieuw te vertellen. Daarnaast onderhouden wij goede contacten met accountants, notarissen en fiscalisten.

 

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op per mail of bel ons op 020-6404360 (Amstelveen) of 0570-864019 (Deventer). Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is uiteraard altijd kosteloos.


Zij gingen u voor