De basis van de samenwerking met partners, klanten en leveranciers wordt gevormd door contractuele afspraken. Dit kunnen zowel mondelinge als schriftelijke afspraken zijn. Om eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen is het van belang uw afspraken schriftelijk vast te leggen en uw contracten door een specialist te laten beoordelen. Wij adviseren en staan cliënten regelmatig bij met betrekking tot verschillende soorten contracten en juridische vraagstukken:

 

 • distributieovereenkomst;
 • agentuurovereenkomst en goodwill kwesties;
 • koopovereenkomst aandelen;
 • joint venture overeenkomst;
 • activa / passiva overeenkomst;
 • huurovereenkomst;
 • opstellen algemene voorwaarden;
 • licentieovereenkomst;
 • samenwerkingsovereenkomst;
 • franchiseovereenkomst;
 • participatie en MBO’s;
 • ontbinding, opzegging en beëindiging van een overeenkomst;
 • wanprestatie;
 • onrechtmatige daad;
 • aansprakelijkheidskwesties;
 • schadevergoeding;
 • advies en procedures bij geschillen over een overeenkomst
 • internationaal contractenrecht.

Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak: u heeft steeds één vaste advocaat en aanspreekpunt. U hoeft dus niet telkens uw zaak opnieuw te vertellen. Daarnaast onderhouden wij goede contacten met gespecialiseerde accountants, notarissen en fiscalisten.

 

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op per mail of bel ons op 020-6404360 (Amstelveen) of 0570-864019 (Deventer). Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is uiteraard altijd kosteloos.


Zij gingen u voor