Haacker & Van Gastel Advocaten adviseert en procedeert met betrekking tot diverse juridische vraagstukken op verschillende rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht, contractenrecht, huur- en vastgoedrecht en proces- en incassorecht.

 

ONDERNEMINGSRECHT

 

Binnen het ondernemingsrecht adviseren en procederen wij onder meer met betrekking tot bedrijfsovernames, aandeelhoudersgeschillen, de oprichting van vennootschappen en het aangaan of de beëindiging van samenwerkingen.

 

CONTRACTENRECHT

 

De basis van de samenwerking met partners, klanten en leveranciers wordt gevormd door contractuele afspraken. Dit kunnen zowel mondelinge als schriftelijke afspraken zijn. Om eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen is het van belang uw afspraken schriftelijk vast te leggen en uw contracten door een specialist te laten beoordelen.

 

HUUR- EN VASTGOEDRECHT

 

Het huurrecht is complex en een goede kennis van het huurrecht is essentieel om problemen tijdig te signaleren, te voorkomen en op te lossen. Op het gebied van het huurrecht staan wij zowel verhuurders als huurders bij met adviezen en het voeren van procedures.

 

PROCES- EN INCASSORECHT

 

Wanneer u met een andere partij verwikkeld bent in een juridisch geschil en u komt er onderling niet meer uit, dan zal het geschil in een procedure voor de rechter moeten worden beslist. Onze uitdaging is veelal het voorkomen van een procedure, die vaak onnodig kostbaar en tijdrovend is. Echter, wij schromen niet om voor u beslag te leggen op vermogensbestanddelen van uw wederpartij of in kort geding een voorlopige voorziening te vragen.

 

Neem gerust contact op. Een eerste kennismaking en bespreking van uw zaak is kosteloos.

 

 

 


Zij gingen u voor